top of page
1920x502.png

PROGRAM C

SPLOŠNE INFORMACIJE

Vodja usposabljanja je Urban Herzog.


Inštruktorji na usposabljanju so:

 • Samo Leštan

 • Gašper Babnik

 • Jože Biro

 • Urban Herzog

 

Zavod za varstvo pred utopitvami bo vsako leto predvidoma razpisal štiri termine za usposabljanje za reševalce na divjih vodah po programu C. 1. termin konec marca ali v začetku meseca aprila, 2. termin v maju, 3. termin v juniju in 4. termin v septembru ali oktobru. Dejanska izvedba vseh usposabljanj v razpisanih terminih je odvisna zadostnega števila prijav. Ob premajhnem številu prijav se usposabljanje odpove.

 

Najmanjše število udeležencev za izvedbo posameznega usposabljanja je 14, največje število udeležencev na posameznem usposabljanju pa 24.

 

Na usposabljanje bo sprejeto največ 30 kandidatov, ki bodo poslali popolne prijave. Prijave se pošljejo po e-pošti (urban.herzog@voda-resevanje.si), sprejme pa se prvih 30 kandidatov, ki so poslali popolne prijave. O uspešnosti prijave bodo kandidati obveščeni po e-pošti. Predhodne rezervacije za prosta mesta na usposabljanju niso možne.

 

Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah obsega 80 pedagoških ur. Usposabljanje traja 7 dni in je lahko razdeljeno na dva ali tri dele.

PREDSTAVITEV USPOSABLJANJA

Usposabljanje je razdeljeno na teoretično usposabljanje reševanja iz vode in vrvnih tehnik ter praktične vaje reševanja iz tekoče in divje vode ter vrvnih tehnik. usposabljanje se izvaja po vsebinskih sklopih, ki se izvajajo ločeno po dnevih v času razpisanega termina. Urnik usposabljanja znotraj dni v razpisanem terminu je predvsem odvisen od vremenskih razmer, vodostaja reke Soče in vseh ostalih dejavnikov, ki bi lahko kakorkoli vplivali na varnost udeležencev in inštruktorjev na usposabljanju.

Program je samo okviren. Izvajalec si pridržuje pravico do časovnih sprememb, vsebinskih zamenjav in prilagoditev znotraj programa glede na vodostaj, vremenske razmere in druge objektivne razloge, ki pogojujejo izvajanje usposabljanja. Udeleženci so o vsebinah in spremembah urnika obveščeni sproti oziroma za vsak dan posebej.

VSEBINA USPOSABLJANJA

Teorija reševanja iz divje vode:

 • Zakonska ureditev varstva pred utopitvami

 • Osnove hidrodinamike

 • Proces utapljanja

 • Oprema za reševanje iz divje vode

 • Tehnike veslanja

 • Načini reševanja iz divjih voda

 • Organizacija varnosti na divjih vodah

 

Praktično znanje in usposobljenost za reševanje iz divje vode:

 • Reševalno plavanje

 • Osnove reševanja iz divjih voda

 • Načini reševanja iz divje voda z vrvjo oz. vrvno tehniko

 • Simuliranje, proučevanje in reševanje praktičnih primerov reševanja iz divje vode

 • Analiza usposabljanja in ugotovitve

POGOJI PRIJAVE IN SODELOVANJA

Pogoji prijave:

 • Minimalna starost 18 let

 • Zdravniški pregled, na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.), ki ni starejši od 6 mesecev

 • Opravljen preizkus usposobljenosti za prvo pomoč, na podlagi Pravilnika o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode (Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 – popr.)                                                      Prijava na usposabljanja za prvo pomoč: http://tecaji.rks.si/list/2785/?layer=1

 • Potrdilo o plačilu usposabljanja

 • Ob začetku usposabljanja se kandidat izkaže z osebnim dokumentom

 

 

Pogoji sodelovanja:

 • Izpolnjeni vsi zgoraj navedeni pogoji za prijavo na usposabljanje

 • ustrezna psihofizična pripravljenost:

 • opravljen predpisan zdravniški pregled za reševalce iz vode;

 • uspešno opravljen preizkus znanja plavanja in plavalnih sposobnosti ob začetku usposabljanja, kar pomeni:
  - preplavati 200m v času 4:00 min (start iz vode z odrivom od roba bazena);
  - preplavati 25 m pod vodo (start iz vode z odrivom od roba bazena).

 • popolna osebna oprema reševalca iz vode

 

 

PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI

 

PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI oziroma IZPIT je v pristojnosti Uprave
RS za zaščito in reševanje. Deli se na:

 • IZPIT - obsega teoretični in praktični del in je namenjen vsem, ki ga opravljajo prvič.

 • PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI (LICENCA) - obsega samo praktični del in ga opravljajo samo tisti, ki potrjujejo licenco. Kandidati ga morajo opraviti vsaka 3 leta.


POMEMBNO!!!


Prijava na usposabljanje ne pomeni hkrati tudi prijave na izpit. Preizkuse usposobljenosti (izpit ali izpit za obnovitev licence) organizira in izvaja Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana. Podrobne informacije o prijavi, terminih, pogojih, programih in predpisih so objavljene na spletni strani:

 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/preizkus-usposobljenosti-za-resevalce-iz-vode/


Svetujemo vam, da se na izpit prijavite istočasno kot na usposabljanje.

DATUMI USPOSABLJANJ

Spoštovani,


Zavod za varstvo pred utopitvami-ZVU vas v skladu z situacijo, ki je nastala zaradi širitve Korona virusa (COVID 19) obvešča, da odpovedujemo v aprilu načrtovano usposabljanje za reševalce iz vode na divjih vodah po programu C.


Vsem, ki bi se želeli prijaviti svetujemo, da se zaenkrat lahko prijavljajo na majski rok. Ali bomo usposabljanje v maju dejansko izpeljali je seveda odvisno od razvoja situacije v zvezi s širitvijo Korona virusa v Sloveniji.


V primeru, da izvedba vseh treh usposabljanj, ki so bila načrtovana za spomlad 2020 ne bo mogoča, bomo vplačane kotizacije vsem plačnikom vrnili na njihove bančne račune.


V kolikor bi kdo od plačnikov želel takojšnje vračilo plačane kotizacije naj nam to sporoči po elektronski pošti.


Lep pozdrav,
Urban Herzog

POMEMBNO!

bottom of page