top of page

REŠEVALEC IZ VODE NA DIVJIH VODAH

PROGRAM C

Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah - program C, je namenjen osebam, ki vodijo plovila za spust po divjih vodah v okviru športne, športnorekreacijske in gospodarske dejavnosti ali pa so prisotni pri organiziranih športnih in drugih dejavnostih s pridobitnim nameno ter pri prireditvah na divjih vodah. Skladno z zakonom o varstvu pred utopitvami morajo omenjene osebe pridobiti licenco reševalca iz vode na divji vodah.

Program C - september 2018
O USPOSABLJANJU
MORE WWR

ZAVOD ZA VARSTVO PRED UTOPITVAMI (ZVU) je uradni pooblaščeni izvajalec usposabljanj za reševalce iz vode na divjih vodah v okviru programa C (RDV-C) UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE (URSZR).

Zavod za varstvo pred utopitvami bo vsako leto predvidoma razpisal štiri termine za usposabljanje za reševalce na divjih vodah po programu C. 1. termin konec marca ali v začetku meseca aprila, 2. termin v maju, 3. termin v juniju in 4. termin v septembru ali oktobru. Dejanska izvedba vseh usposabljanj v razpisanih terminih je odvisna zadostnega števila prijav. Ob premajhnem številu prijav se usposabljanje odpove.

Program usposabljanja za reševalce iz vode na divjih vodah obsega 80 pedagoških ur. Usposabljanje traja 7 dni in je lahko razdeljeno na dva ali tri dele.

Usposabljanje ZVU-RDV-C sestavlja teoretično usposabljanje iskanja in reševanja iz vode in vrvnih tehnik ter praktične vaje iskanja in reševanja iz tekoče in divje vode ter vrvnih tehnik. Usposabljanje je razdeljeno na vsebinske sklope, ki se bodo izvajali ločeno po dnevih v času razpisanega termina. Urnik usposabljanja znotraj dni v razpisanem terminu je predvsem odvisen od vremenskih razmer, vodostaja reke Soče in vseh ostalih dejavnikov, ki bi lahko kakorkoli vplivali na varnost udeležencev in inštruktorjev na usposabljanju.

 

Usposabljanje poteka v kajakaškem centru v Solkanu in na primernih lokacijah na ostalih rekah po Sloveniji (ponavadi na rekah v okolici Bovca, Kobarida in Tolmina). Načeloma poteka vsak dan v času med 6:00 in 22:00 uro z odmorom za kosilo (1x pa lahko tudi med 22:00 uro zvečer in 6:00 uro zjutraj). Vsebinski sklopi in število ur za posamezni sklop so opredeljeni v programu – C. Predstavljeni program je samo okviren. ZVU si kot izvajalec usposabljanja pridržuje pravico do spremembe kraja in lokacij izvajanja usposabljanja, do sprememb terminov usposabljanja, do vsebinskih zamenjav in prilagoditev znotraj programa glede na vodostaj, vremenske razmere in druge objektivne razloge, ki pogojujejo izvajanje usposabljanja. Udeleženci so o vsebinah in spremembah urnika obveščeni sproti oziroma za vsak dan posebej.

VSEBINA USPOSABLJANJA

Teorija reševanja iz divje vode:

 • Zakonska ureditev varstva pred utopitvami

 • Osnove hidrodinamike

 • Proces utapljanja

 • Oprema za reševanje iz divje vode

 • Tehnike veslanja

 • Načini reševanja iz divjih voda

 • Organizacija varnosti na divjih vodah

Praktično znanje in sposobnosti:

 • Reševalno plavanje

 • Osnove reševanja iz divjih voda

 • Načini reševanja iz divje voda z vrvjo oz. vrvno tehniko

 • Vertikalno reševanje z vrvno tehniko

 • Simuliranje, proučevanje in reševanje praktičnih primerov reševanja iz divje vode

 • Analiza usposabljanja in ugotovitve

INFRMACIJE O PRIJAVI
App. info
Program%20C%20-%20september%202018_edite

Reševalec iz divje vode - Program C

april 2024

Usposabljanje je izvedeno v dveh delih (3+4 dni) + izpit.

1. DEL: 29.3.2024 - 1.4.2024
2. DEL: 5.4.2024 - 7.4.2024
IZPIT: 8.4.2024

Program%20C%20-%20september%202018_edite

Reševalec iz divje vode - Program C

junij 2024

Usposabljanje je izvedeno v dveh delih (3+4 dni) + izpit.

1. DEL: 6.6.2024 - 9.6.2024
2. DEL: 14.6.2024 - 16.6.2024
IZPIT: 17.6.2024

Program%20C%20-%20september%202018_edite

Reševalec iz divje vode - Program C

maj 2024

Usposabljanje je izvedeno v dveh delih (3+4 dni) + izpit.

1. DEL: 3.5.2024 - 5.5.2024
2. DEL: 9.5.2024 - 12.5.2024
IZPIT: 13.5.2024

DSC_3671.JPG

Reševalec iz divje vode - Program C

september 2024

Usposabljanje je izvedeno v dveh delih (3+4 dni) + izpit.

1. DEL: 12.9.2024 - 15.9.2024
2. DEL: 20.9.2024 - 22.9.2024
IZPIT: 23.9.2024

CENIK
CENA CELOTNEGA RDV-C USPOSABLJANJA
CENA POSAMEZNEGA TEČAJNEGA DNE
CENA PREIZKUSA ZNANJA PLAVANJA IN PLAVALNIH SPOSOBNOSTI
580 €
100 €
65 €
bottom of page